*Sculptor_*alex *_ Beeldhouwer*

Beelden Alex

Alex vindt zijn artistieke thema’s in de complexe wereld van vandaag. Daarom is het delicaat om zijn oeuvre te duiden, dat gelijktijdig helderheid en mystiek betracht. Hij kiest met zorg eeuwenoude stenen in groeven, meestal i.f.v. de idee dat hij onbewust of bewust vooraf met zijn ontwerp associeerde. Tijdens het manueel beitelen, ontdekt hij stap voor stap de intrinsieke kwaliteiten van de geselecteerde steen.

Hij vertaalt verbeelding en poëzie in beeldhouwwerken. Zijn realisaties in brons, terracotta, pierre de Caen (Frankrijk) en blauwe Ierse hardsteen tonen een persoonlijke, verrassende evolutie en een zuiver gevoel die kunstliefhebbers fascineert.
 
Of het ontwerp nu figuratief is of abstract, zijn uitgewerkte concept wordt gedeeltelijk bepaald door de vorm en de breuklijn van het steenblok. Hij beitelt in steen volgens de 'taille direct' methode, meestal zonder een voorafgaande tekening of een schaalmodel in klei. Dit is een proces van geven en ontvangen. Zijn verbeelding geeft hij vorm, rekening houdend met de struktuur en het volume van de gekozen steen.

De steen wordt 'bezield’, de kunstenaar ‘gepassioneerd’. Zijn gedachten worden geordend en gefilterd. Dikwijls evoceert Alex de ongelofelijke ontmoeting van het natuurlijke element: de ruwe steen, met het symbool van liefde en sensualiteit: een menselijk paar.

Alex chooses age-old stones in grooves in function of the idea that he unconsciously or consciously associates with his creation. During manual chiselling, he discovers the intrinsic qualities of the stone one step at a time.

He translates imagination and poetry into sculptures. His realizations in bronze, terracotta, limestone the Caen (France) and blue Irish hard stone show a personal, surprising evolution and a pure feeling which fascinates art lovers. 

If Alex’ design is figurative or abstract, the elaborated topic will be partially determined by the form and the crack line of the stone block-system. According to 'taille-direct' method, he generally chisels in stone without a preceding drawing or a scale model in clay. This is a creative process of giving and receiving. He forms its imagination, taking into account mass and volume of the chosen stone.
 
The stone is ‘inspired', the artist is ‘passionate’. Ideas are arranged and filtered. Often Alex provokes the incredible meeting of the natural element: the raw stone, with the symbol of love and sensuality: a human couple.